Werkwijze

 

Het eerste consult

De eerste afspraak zal ongeveer 60 minuten duren. Ik zal proberen zo goed mogelijk inzicht te krijgen in uw situatie. Op deze manier kan ik goed bepalen wat er aan de voeding kan worden verbeterd in relatie tot een goede gezondheid.
Vervolgens zullen we samen bekijken wat u wilt bereiken. Ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld van een dagmenu of weekmenu samenstellen (eventueel met nutriëntenberekeningen).​ ​


Wat neemt u mee tijdens het eerste consult?


Vervolgconsulten

Het aantal vervolgconsulten (15 á 30 minuten per afspraak) hangt af van hoe het gaat, wat er eerder is besproken en wat er nog te bespreken is. In de vervolgconsulten zal o.a. worden ingegaan op voeding tijdens vakanties, sporten, feestjes, uit eten gaan en het eten uit emotie of andere moeilijke momenten. Als het doel is behaald kan de behandeling worden afgesloten met een eindrapportage. Om te voorkomen dat u terugvalt, kunnen we samen afspreken in welke situaties u weer contact opneemt.


Directe toegankelijkheid Diëtist

Met ingang van 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijzing van de huisarts terecht bij de diëtist. Heeft u medische klachten waarvoor u nog niet onder behandeling bent van een arts? Dan adviseer ik u eerst contact op te nemen met uw huisarts. Als u bij CZ, Delta loyd of Ohra verzekerd bent, is er nog wel een verwijzing van een huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Om voor vergoeding van een gewichtsconsulent in aanmerking te komen, heeft u geen verwijzing van een (huis)arts nodig.
Alleen met uw goedkeuring, zal ik uw verwijzer of huisarts aan het begin en eind van de behandeling een rapportage van de behandeling geven.
Indien u niet in de praktijk kunt komen, kan ik ook bij u op huisbezoek komen.


Afspraak annuleren

Indien u verhinderd bent voor uw afspraak kunt u contact opnemen via het contactformulier of via het telefoonnummer: 06-44607429.
De afspraak dient geannuleerd te worden minimaal 24 uur voor de afspraak plaats zal vinden. Mocht u dit niet doen, worden de kosten voor het consult bij u in rekening gebracht. Dit wordt helaas niet vergoed door de verzekering.